Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu. El principals òrgans d'un ajuntament són: el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

FRANCESC CALPE MARQUETAlcalde president M. TERESA PIQUÉ ROSICHPrimera tinenta d'alcalde SANDRA SOLANES MONTALÀSegona tinenta d'alcalde FELIX SIRACH VEGARegidor JUAN SACO RUZRegidor JAUME FERRÉ BENAIGESRegidor
Si busqueu feina, podeu inscriure'us en un llistat de borsa de treball a l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat i en cas que hi hagi demandes de feina, us ho farem saber.Així mateix, a través del Consell Comarcal, podem donar-vos informació sobre la Borsa de treball que gestionen.Ofertes
Ajuntament de Bellmunt del PrioratPlaça de Miquel Muntané, 243738 Bellmunt del PrioratPriorat (Tarragona) Telèfon: 977 83 00 28Fax: 977 83 00 28Correu electrònic: aj.bellmunt@altanet.org HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLICDimarts i dijous amb cita prèvia.
Subscriure a