Noticies

17/06/2021
ANUNCIDE COBRAMENT RELATIU ALS REBUTS DE L'IAE 2021 Amb relacio als rebuts de I'lmpost sobre Activitats Econòmiques corresponents a I'any 2021, i quan es tracti de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptadora dels quals correspon a l'Administració Tributària de I'Estat, es comunica el...
10/06/2021
BASES PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL, JORNADA PARCIAL, D’UN MONITOR INFORMADOR DEL MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT DE PRIORAT I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL. Base 1a. Objecte de la convocatòria L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant concurs de mèrits lliure, d’una plaça...
21/05/2021
1a. Objecte .- Constitueix l’objecte d’aquestes Bases la regulació de la convocatòria en concurrència de la concessió demanial de les instal·lacions de Bar existents en el recinte de les Piscines Municipals, ubicades a les afores del poble al costat de la pista poliesportiva , durant la temporada d...
26/04/2021
EDICTE Aprovades per Resolució d’Alcaldia les Bases per a la formació de Borsa de treball oberta per a contractacions temporals de substitució de personal de neteja de dependències, edificis, instal·lacions i serveis municipals (Categoria professional laboral V, equivalent a Agrupacions...
29/03/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal - Inversió, per a l'actuació "Pavimentació del tram Passeig Piscina", anualitat 2019, per un import de 16.654,48 euros.
29/03/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal - Inversió, per a l'actuació "Pavimentació del tram Passeig Piscina", anualitat 2018, per un import de 55.689 euros.
29/03/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal - Inversió, per a l'actuació "Pavimentació del tram Passeig Piscina", anualitat 2017, per un import de 35.166,75 euros.
24/02/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció destinada a la realització d'actuacions per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, anualitat 2020, per un import de 1.833,55 euros.
11/02/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les excepcionals de 2020 per un import de 5.190,80 euros.
27/11/2020
ACTA I ANUNCIS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR LA PLAÇA D’ADMINISTRATIU (GRUP EQUIPARABLE A C1) EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL JORNADA COMPLETA I CONSTITUCIÓ DE BORSA Enllaços: /sites/bellmunt/files/recursos/acta_signada.pdf /sites/bellmunt/files/recursos/anunci_1.pdf /sites/bellmunt/files/recursos/...

Pàgines