Noticies

04/07/2022
Les Mines de Bellmunt del Priorat acull el 15 de juliol un tast-festa de tots els vins de l’Associació de Cellers de la Conca del Siurana. El proper divendres 15 de juliol, l’Associació de Cellers de la Conca del Siurana organitza la seva 6a edició de la Nit de les Mines al Museu de les Mines de...
23/05/2022
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LES INSTAL·LACIONS DE BAR EXISTENT EN EL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2022 1a. Objecte .- Constitueix l’objecte d’aquestes Bases la regulació de la convocatòria en concurrència de la concessió...
18/03/2022
LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I DATA I HORA DE LA PROVA Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm.2022-0000027, de data 28 de febrer de 2022, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de personal Brigada municipal comeses diverses, jornada a temps...
28/02/2022
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021, per un import de 22.656,57 euros.
22/02/2022
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2021 del Programa de Manteniment per despesa corrent per un import de 23.150,19 euros.
01/02/2022
29/11/2021 L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - convocatòria 2021 per a l'actuació "REPOSICIÓ D’UN TRAM DEL CLAVEGUERAM MUNICIPAL DEL CARRER DEL RIU", per un import de 2.194,82 euros.
29/11/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - convocatòria 2021 per a l'actuació "Reparació d'un tram de canonada d'aigua potable", per un import de 1.052,29 euros.
29/11/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - convocatòria 2021 per a l'actuació "Reparació d'un tram del clavegueram municipal", per un import de 605,25 euros.
25/11/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - convocatòria 2021 per a l'actuació "Col·locació de passarel·la de vianants a la mina Eugènia", per un import de 2.385,92 euros.

Pàgines