Noticies

24/10/2019
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una Subvenció per a Equipaments Municipals d'Interès Ciutadà i Edificis Singulars i Patrimonials, anualitat 2017, per import de 4.485,50 EUR.
17/09/2019
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable (PEXI 2018) per import de 6.366,00 EUR.
02/08/2019
A la sala d’actes de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, a les 11:30 hores del dia 2 d’agost de 2019 es constitueix el Tribunal qualificador de la convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs, monitor informador, amb caràcter de personal laboral temporal, amb jornada parcial, vacant a la...
25/07/2019
RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE L'ENTREVISTA DE MONITOR INFORMADOR DEL MUSEU DE LES MINES Fets En expedient de selecció de monitor informador de museu, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari), jornada 20 hores...
19/07/2019
RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS DE MONITOR INFORMADOR DEL MUSEU DE LES MINES Fets En expedient de selecció de monitor informador de museu, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari), jornada 20 hores mensuals atenent als horaris d'atenció al...
15/07/2019
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens excepcionals per import de 7.953,09 EUR.
08/07/2019
ANUNCI Per Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, núm. 2019-0000123, de data 8 de juliol de 2019, es va resoldre convocar un procés selectiu per a la contractació i constitució d’una borsa de treball d’un aplaça de monitor informador pel Museu de les Mines de Bellmunt del...
11/06/2019
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals per import de 1.775,15 EUR.
10/06/2019
Contracte menor de serveis del control d'accés al recinte i instal.lacions de les piscines municipals durant l'estiu 2019. Concessió administrativa del bar de les piscines municipals durant l'estiu 2019.
17/05/2019
BASES REGULADORES CONTRACTE SERVEI CONTROL D’ACCÉS AL RECINTE I INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2019...

Pàgines