Noticies

04/11/2020
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020 del Programa de Manteniment per despesa corrent per un import de 23.150,19 euros.
04/11/2020
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020 per al sosteniment del lloc de secretari-intervenció per un import de 10.000 euros.
02/11/2020
DECRET D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCÉS SELECTIU Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm. de 30 de setembre 2020-0000154 de 2020, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per cobrir la plaça d’ administratiu (grup equiparable a c1) en règim laboral...
29/10/2020
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una Subvenció nominativa de la Diputació de Tarragona , per import de 50.000 euros, per al projecte "Millores piscina municipal".
26/10/2020
HORARI DE VISITES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL TOTS SANTS 2020 DIJOUS DIA 29 D’OCTUBRE: - De 10 a 13 h - De 16 a 18 h DIVENDRES DIA 30 D’OCTUBRE: - De 10 a 13 h - De 16 a 18 h DISSABTE DIA 31 D’OCTUBRE: - De 10 a 13 h - De 16 a 18 h DIUMENGE DIA 1 DE NOVEMBRE, TOTS SANTS: - De 10 a 14 h -
24/10/2020
DECRET Ajornament entrevista constitució d'una borsa de treball de personal laboral temporal, peó de brigada. 2020 Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm.2020-0000114, de data 4 d'agost, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de personal...
20/10/2020
LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS BORSA DE PEÓ BRIGADA Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm.2020-0000114, de data 4 d'agost, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, peó de brigada, jornada parcial, grup AP (...
01/10/2020
Expedient: 4302340003-2020-0000133 Òrgan competent: Alcalde DECRET DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D’ ADMESOS Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm.2020-0000114, de data 4 d'agost, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de...
30/09/2020
AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT. BASES GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN TREBALLADOR, PERSONAL LABORAL TEMPORAL, ADMINISTRATIU (C1), JORNADA COMPLETA I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, PER CONCURS-OPOSICIÓ OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció,...
04/08/2020 Actualitat
BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE SERVEIS DE L'AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT MITJANÇANT CONCURS LLIURE. Base 1a. Objecte de la convocatòria L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, peó de...

Pàgines