ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

27/07/2021

ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

Convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs, monitor informador, amb caràcter de personal laboral temporal, amb jornada parcial, vacant a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament amb formació de borsa de treball per a possibles substitucions.