Noticies

10/06/2019
Contracte menor de serveis del control d'accés al recinte i instal.lacions de les piscines municipals durant l'estiu 2019. Concessió administrativa del bar de les piscines municipals durant l'estiu 2019.
17/05/2019
BASES REGULADORES CONTRACTE SERVEI CONTROL D’ACCÉS AL RECINTE I INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2019...
17/05/2019
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LES INSTAL·LACIONS DE BAR EXISTENT EN EL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2019...
02/04/2019
Dimecres 17 d'abril: d'11 h a 13 h. Visita guiada a la mina a les 12 h. Dijous 18 d'abril: d’11 h a 13 h i de 16 h a 18 h. Visites guiades a la mina a les 12 h i a les 17 h. Divendres 19 i dissabte 20 d'abril: visites guiades d'11h a 13h i de 16h a 18h. Diumenge 21 i dilluns 22 d'abril: visites...
20/02/2019
Dijous, 20 de desembre de 2018 - Número 243 CIE: BOPT-I-2018-10810 Administració Local 2018-10810 Ajuntament de Bellmunt del Priorat ANUNCI Pel transcurs sense reclamacions, al·legacions ni observació del període d’informació pública de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics,...
30/01/2019
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat sotmet a consulta pública la voluntat de regular mitjançant ORDENANÇA MUNICIPAL la intervenció arquitectònica en façanes del municipi de Bellmunt del Priorat. Amb l'objectiu de permetre la participació de la ciutadania en els procediments d'elaboració de les...
23/01/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat una subvenció per a interessos de préstecs per un import de 42,07€. Convocatòria 2018
16/01/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat una subvenció per la reducció i control d'animals de peridòmestics. Import concedit: 4.703,16€. Convocatòria 2018. La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat una subvenció per al control...

Pàgines