Noticies

25/07/2019
RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE L'ENTREVISTA DE MONITOR INFORMADOR DEL MUSEU DE LES MINES Fets En expedient de selecció de monitor informador de museu, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari), jornada 20 hores...
19/07/2019
RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS DE MONITOR INFORMADOR DEL MUSEU DE LES MINES Fets En expedient de selecció de monitor informador de museu, grup AP (equivalent al grup professional AP de personal funcionari), jornada 20 hores mensuals atenent als horaris d'atenció al...
15/07/2019
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens excepcionals per import de 7.953,09 EUR.
08/07/2019
ANUNCI Per Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, núm. 2019-0000123, de data 8 de juliol de 2019, es va resoldre convocar un procés selectiu per a la contractació i constitució d’una borsa de treball d’un aplaça de monitor informador pel Museu de les Mines de Bellmunt del...
11/06/2019
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals per import de 1.775,15 EUR.
10/06/2019
Contracte menor de serveis del control d'accés al recinte i instal.lacions de les piscines municipals durant l'estiu 2019. Concessió administrativa del bar de les piscines municipals durant l'estiu 2019.
17/05/2019
BASES REGULADORES CONTRACTE SERVEI CONTROL D’ACCÉS AL RECINTE I INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2019...
17/05/2019
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LES INSTAL·LACIONS DE BAR EXISTENT EN EL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2019...
02/04/2019
Dimecres 17 d'abril: d'11 h a 13 h. Visita guiada a la mina a les 12 h. Dijous 18 d'abril: d’11 h a 13 h i de 16 h a 18 h. Visites guiades a la mina a les 12 h i a les 17 h. Divendres 19 i dissabte 20 d'abril: visites guiades d'11h a 13h i de 16h a 18h. Diumenge 21 i dilluns 22 d'abril: visites...
20/02/2019
Dijous, 20 de desembre de 2018 - Número 243 CIE: BOPT-I-2018-10810 Administració Local 2018-10810 Ajuntament de Bellmunt del Priorat ANUNCI Pel transcurs sense reclamacions, al·legacions ni observació del període d’informació pública de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics,...

Pàgines