DECRET PRÒRROGA MESURES EXCEPCIONALS EN RELACIÓ A LA PREVENCIÓ DEL SARS-COV-2 (CORONAVIRUS)

02/04/2020

DECRET PRÒRROGA MESURES EXCEPCIONALS EN RELACIÓ A LA PREVENCIÓ DEL SARS-COV-2 (CORONAVIRUS)

DECRET PRÒRROGA MESURES EXCEPCIONALS EN RELACIÓ A LA PREVENCIÓ DEL SARS-COV-2 (CORONAVIRUS)