Noticies

17/02/2020
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública (control de plagues urbanes) - convocatòria 2019, per import de 2.250,71 euros.
11/02/2020
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una Subvenció del Pla d'Acció Municipal 2019 - Programa de Despeses Corrents, per import de 10.575,52 euros.
24/01/2020
Aquest cap de setmana, 25 i 26 de gener de 2020, el Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat estarà tancat degut als efectes de la pluja, que han deixat impracticable el recorregut turístic de la mina. Disculpeu les molèsties.
10/12/2019
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una Subvenció per a Equipaments Municipals d'Interès Ciutadà i Edificis Singulars i Patrimonials, anualitat 2019, per import de 5.000,00 euros.
26/11/2019
BASES REGULADORES PER LLICÈNCIA D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A L'EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DEL BAR DE FESTES 2019 1.- OBJECTE 1) Objecte L’objecte d’aquestes bases és regular, d’acord amb la provisió de l’Alcaldia, les condicions per l’atorgament de la llicència d’ús privatiu del domini públic...
15/11/2019
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció destinada al finançament d'actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines per import de 4.745,79 EUR.
05/11/2019
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una Subvenció per a Equipaments Municipals d'Interès Ciutadà i Edificis Singulars i Patrimonials, anualitat 2018, per import de 5.000,00 euros.
24/10/2019
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una Subvenció per a Equipaments Municipals d'Interès Ciutadà i Edificis Singulars i Patrimonials, anualitat 2017, per import de 4.485,50 EUR.
17/09/2019
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable (PEXI 2018) per import de 6.366,00 EUR.
02/08/2019
A la sala d’actes de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, a les 11:30 hores del dia 2 d’agost de 2019 es constitueix el Tribunal qualificador de la convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs, monitor informador, amb caràcter de personal laboral temporal, amb jornada parcial, vacant a la...

Pàgines