Noticies

04/11/2020
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de protecció de la salut pública amb motiu de la COVID-19 per un import de 8.038,89 euros.
04/11/2020
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020 del Programa de Manteniment per despesa corrent per un import de 23.150,19 euros.
04/11/2020
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020 per al sosteniment del lloc de secretari-intervenció per un import de 10.000 euros.
02/11/2020
DECRET D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCÉS SELECTIU Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm. de 30 de setembre 2020-0000154 de 2020, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per cobrir la plaça d’ administratiu (grup equiparable a c1) en règim laboral...
29/10/2020
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una Subvenció nominativa de la Diputació de Tarragona , per import de 50.000 euros, per al projecte "Millores piscina municipal".
26/10/2020
HORARI DE VISITES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL TOTS SANTS 2020 DIJOUS DIA 29 D’OCTUBRE: - De 10 a 13 h - De 16 a 18 h DIVENDRES DIA 30 D’OCTUBRE: - De 10 a 13 h - De 16 a 18 h DISSABTE DIA 31 D’OCTUBRE: - De 10 a 13 h - De 16 a 18 h DIUMENGE DIA 1 DE NOVEMBRE, TOTS SANTS: - De 10 a 14 h -
24/10/2020
DECRET Ajornament entrevista constitució d'una borsa de treball de personal laboral temporal, peó de brigada. 2020 Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm.2020-0000114, de data 4 d'agost, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de personal...
20/10/2020
LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS BORSA DE PEÓ BRIGADA Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm.2020-0000114, de data 4 d'agost, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, peó de brigada, jornada parcial, grup AP (...
01/10/2020
Expedient: 4302340003-2020-0000133 Òrgan competent: Alcalde DECRET DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D’ ADMESOS Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm.2020-0000114, de data 4 d'agost, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de...
30/09/2020
AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT. BASES GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN TREBALLADOR, PERSONAL LABORAL TEMPORAL, ADMINISTRATIU (C1), JORNADA COMPLETA I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, PER CONCURS-OPOSICIÓ OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció,...

Pàgines