Noticies

21/05/2021
1a. Objecte .- Constitueix l’objecte d’aquestes Bases la regulació de la convocatòria en concurrència de la concessió demanial de les instal·lacions de Bar existents en el recinte de les Piscines Municipals, ubicades a les afores del poble al costat de la pista poliesportiva , durant la temporada d...
26/04/2021
EDICTE Aprovades per Resolució d’Alcaldia les Bases per a la formació de Borsa de treball oberta per a contractacions temporals de substitució de personal de neteja de dependències, edificis, instal·lacions i serveis municipals (Categoria professional laboral V, equivalent a Agrupacions...
29/03/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal - Inversió, per a l'actuació "Pavimentació del tram Passeig Piscina", anualitat 2019, per un import de 16.654,48 euros.
29/03/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal - Inversió, per a l'actuació "Pavimentació del tram Passeig Piscina", anualitat 2018, per un import de 55.689 euros.
29/03/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal - Inversió, per a l'actuació "Pavimentació del tram Passeig Piscina", anualitat 2017, per un import de 35.166,75 euros.
24/02/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció destinada a la realització d'actuacions per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, anualitat 2020, per un import de 1.833,55 euros.
11/02/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les excepcionals de 2020 per un import de 5.190,80 euros.
27/11/2020
ACTA I ANUNCIS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR LA PLAÇA D’ADMINISTRATIU (GRUP EQUIPARABLE A C1) EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL JORNADA COMPLETA I CONSTITUCIÓ DE BORSA Enllaços: /sites/bellmunt/files/recursos/acta_signada.pdf /sites/bellmunt/files/recursos/anunci_1.pdf /sites/bellmunt/files/recursos/...
24/11/2020
ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE BAREMACIÓ DE MÈRITS - BORSA DE TREBALL PER A PERSONAL LABORAL TEMPORAL PEÓ DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT Podeu descarregar-la al següent enllaç: /sites/bellmunt/files/recursos/acta_de_borsa_de_peo_de_serveis.pdf
20/11/2020
DECRET APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE LES PROVES. Fets En data 2 de novembre de 2020 es va dictar Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0000172 per la qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria en relació...

Pàgines