Subvencions projectes i activitats culturals singulars per a ens locals 2022

19/01/2023

Subvencions projectes i activitats culturals singulars per a ens locals 2022

L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció per a projectes i activitats culturals

singulars per a ens locals 2022 per un import de  14.822,00 euros.