Noticies

23/05/2022
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LES INSTAL·LACIONS DE BAR EXISTENT EN EL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2022 1a. Objecte .- Constitueix l’objecte d’aquestes Bases la regulació de la convocatòria en concurrència de la concessió...
18/03/2022
LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I DATA I HORA DE LA PROVA Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm.2022-0000027, de data 28 de febrer de 2022, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de personal Brigada municipal comeses diverses, jornada a temps...
28/02/2022
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021, per un import de 22.656,57 euros.
22/02/2022
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2021 del Programa de Manteniment per despesa corrent per un import de 23.150,19 euros.
01/02/2022
29/11/2021 L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - convocatòria 2021 per a l'actuació "REPOSICIÓ D’UN TRAM DEL CLAVEGUERAM MUNICIPAL DEL CARRER DEL RIU", per un import de 2.194,82 euros.
29/11/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - convocatòria 2021 per a l'actuació "Reparació d'un tram de canonada d'aigua potable", per un import de 1.052,29 euros.
29/11/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - convocatòria 2021 per a l'actuació "Reparació d'un tram del clavegueram municipal", per un import de 605,25 euros.
25/11/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - convocatòria 2021 per a l'actuació "Col·locació de passarel·la de vianants a la mina Eugènia", per un import de 2.385,92 euros.
10/11/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - convocatòria 2021 per a l'actuació "Neteja i retirada de neu dels carrers (Filomena)", per un import de 3.777,04 euros.

Pàgines