Noticies

22/02/2022
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2021 del Programa de Manteniment per despesa corrent per un import de 23.150,19 euros.
01/02/2022
29/11/2021 L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - convocatòria 2021 per a l'actuació "REPOSICIÓ D’UN TRAM DEL CLAVEGUERAM MUNICIPAL DEL CARRER DEL RIU", per un import de 2.194,82 euros.
29/11/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - convocatòria 2021 per a l'actuació "Reparació d'un tram de canonada d'aigua potable", per un import de 1.052,29 euros.
29/11/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - convocatòria 2021 per a l'actuació "Reparació d'un tram del clavegueram municipal", per un import de 605,25 euros.
25/11/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - convocatòria 2021 per a l'actuació "Col·locació de passarel·la de vianants a la mina Eugènia", per un import de 2.385,92 euros.
10/11/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - convocatòria 2021 per a l'actuació "Neteja i retirada de neu dels carrers (Filomena)", per un import de 3.777,04 euros.
03/11/2021
DECRET APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I CONVOCATÒRIA DE LA PROVA Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2021-0000168, de data 26 d’octubre, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, peó de brigada,...
26/10/2021
BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT MITJANÇANT CONCURS LLIURE. Base 1a. Objecte de la convocatòria L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, peó de serveis,...
21/10/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals de 2019 per a l'actuació"Arranjament i adequació d'una zona de clavegueram" , per un import de 11.497,23 euros.
21/09/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals de 2020 per a l'actuació "Reposició de danys causats pel temporal Glòria a infraestructures i instal·lacions municipals", per un import de 34.867,62 euros.

Pàgines