Noticies

10/11/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - convocatòria 2021 per a l'actuació "Neteja i retirada de neu dels carrers (Filomena)", per un import de 3.777,04 euros.
03/11/2021
DECRET APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I CONVOCATÒRIA DE LA PROVA Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2021-0000168, de data 26 d’octubre, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, peó de brigada,...
26/10/2021
BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT MITJANÇANT CONCURS LLIURE. Base 1a. Objecte de la convocatòria L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, peó de serveis,...
21/10/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals de 2019 per a l'actuació"Arranjament i adequació d'una zona de clavegueram" , per un import de 11.497,23 euros.
21/09/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les Excepcionals de 2020 per a l'actuació "Reposició de danys causats pel temporal Glòria a infraestructures i instal·lacions municipals", per un import de 34.867,62 euros.
03/08/2021
ACTA DE REVISIÓ DE MÈRITS DEL PROCÉS SELECTIU DE MONITOR MUSEU
27/07/2021
ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE REALITZACIÓ DE LES PROVES Convocatòria per a la selecció, mitjançant concurs, monitor informador, amb caràcter de personal laboral temporal, amb jornada parcial, vacant a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament amb formació de borsa de treball per a...
09/07/2021
DECRET LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS MONITOR/A INFORMADOR/A MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT DEL PRIORAT Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2021-0000089 de 8 de juny de 2021, es van aprovar les bases per a la contractació laboral temporal, jornada parcial, d’un monitor informador del museu...
17/06/2021
ANUNCIDE COBRAMENT RELATIU ALS REBUTS DE L'IAE 2021 Amb relacio als rebuts de I'lmpost sobre Activitats Econòmiques corresponents a I'any 2021, i quan es tracti de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptadora dels quals correspon a l'Administració Tributària de I'Estat, es comunica el...
10/06/2021
BASES PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL, JORNADA PARCIAL, D’UN MONITOR INFORMADOR DEL MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT DE PRIORAT I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL. Base 1a. Objecte de la convocatòria L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant concurs de mèrits lliure, d’una plaça...

Pàgines