Noticies

20/10/2020
LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS BORSA DE PEÓ BRIGADA Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm.2020-0000114, de data 4 d'agost, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, peó de brigada, jornada parcial, grup AP (...
01/10/2020
Expedient: 4302340003-2020-0000133 Òrgan competent: Alcalde DECRET DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D’ ADMESOS Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm.2020-0000114, de data 4 d'agost, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de...
30/09/2020
AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT. BASES GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN TREBALLADOR, PERSONAL LABORAL TEMPORAL, ADMINISTRATIU (C1), JORNADA COMPLETA I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, PER CONCURS-OPOSICIÓ OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció,...
04/08/2020 Actualitat
BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE SERVEIS DE L'AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT MITJANÇANT CONCURS LLIURE. Base 1a. Objecte de la convocatòria L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, peó de...
04/07/2020
El Decret d’Alcaldia número 2020-0000094, de 3 de juliol del 2020, aprova el Protocol per a l’ús de les instal·lacions de les Piscines Municipals en la temporada d’estiu 2020, d’obligat compliment per les persones usuàries. Protocol per a l’ús de les instal·lacions de les Piscines Municipals:...
17/04/2020
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà , convocatòria 2019, per import de 2.611,25 euros.
17/04/2020
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2019, per import de 1.824,91 euros.
02/04/2020
DECRET PRÒRROGA MESURES EXCEPCIONALS EN RELACIÓ A LA PREVENCIÓ DEL SARS-COV-2 (CORONAVIRUS)
20/03/2020
El Consell Comarcal del Priorat i els ajuntaments de la comarca volen manifestar la seva preocupació davant l’onada de desplaçaments cap a segones residències i domicilis de familiars des que es va decretar l’Estat d’Alarma i el confinament de la població arran de la situació d’alerta motivada pel...
16/03/2020
DECRET MESURES EXCEPCIONALS EN RELACIÓ A LA PREVENCIÓ DEL SARSCOV-2 (CORONAVIRUS)

Pàgines