Noticies

30/01/2019
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat sotmet a consulta pública la voluntat de regular mitjançant ORDENANÇA MUNICIPAL la intervenció arquitectònica en façanes del municipi de Bellmunt del Priorat. Amb l'objectiu de permetre la participació de la ciutadania en els procediments d'elaboració de les...
23/01/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat una subvenció per a interessos de préstecs per un import de 42,07€. Convocatòria 2018
16/01/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat una subvenció per la reducció i control d'animals de peridòmestics. Import concedit: 4.703,16€. Convocatòria 2018. La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat una subvenció per al control...

Pàgines