Pla d'Acció Municipal 2019 - Programa de Despeses Corrents

11/02/2020

Pla d'Acció Municipal 2019 - Programa de Despeses Corrents

L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una Subvenció del Pla d'Acció Municipal 2019 - Programa de Despeses Corrents, per import de 10.575,52 euros.