Subvenció per a Equipaments Municipals d'Interès Ciutadà i Edificis Singulars i Patrimonials. 2019

10/12/2019

Subvenció per a Equipaments Municipals d'Interès Ciutadà i Edificis Singulars i Patrimonials. 2019

L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una Subvenció per a Equipaments Municipals d'Interès Ciutadà i Edificis Singulars i Patrimonials, anualitat 2019, per import de 5.000,00 euros.