Subvenció per a Equipaments Municipals d'Interès Ciutadà i Edificis Singulars i Patrimonials. 2017

24/10/2019

Subvenció per a Equipaments Municipals d'Interès Ciutadà i Edificis Singulars i Patrimonials. 2017

L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una Subvenció per a Equipaments Municipals d'Interès Ciutadà i Edificis Singulars i Patrimonials, anualitat 2017, per import de 4.485,50 EUR.