Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021

28/02/2022

Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021

L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de Salut Pública per generar entorns

més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021, per un import de  22.656,57 euros.