Subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics

16/01/2024

Subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics

L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha sigut beneficiari d'una subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i animals domèstics, convocatòria 2023, per import de 7.768,10 euros.