Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022

03/10/2022

Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022

L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de Salut Pública per generar entorns

més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022, per un import de  25.260,11 euros.