SUBVENCIONS CONCESSIÓ DIRECTA AITC

29/10/2020

SUBVENCIONS CONCESSIÓ DIRECTA AITC

L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una Subvenció nominativa de la Diputació de Tarragona, per import de 50.000 euros, per al projecte "Millores piscina municipal".