ANUNCI CONSULTA PÚBLICA

30/01/2019

ANUNCI CONSULTA PÚBLICA

L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat sotmet a consulta pública la voluntat de regular mitjançant ORDENANÇA MUNICIPAL la intervenció arquitectònica en façanes del municipi de Bellmunt del Priorat.
 
Amb l'objectiu de permetre la participació de la ciutadania en els procediments d'elaboració de les ordenances, possibilitant la presentació d'aportacions i suggeriments fins el dia 26 de febrer de 2019.
 

Bellmunt del Priorat a 30 de gener de 2019
L’Alcalde,
Josep Mª Torné i Secall