SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D'ESPÈCIES DE PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS

16/01/2019

SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D'ESPÈCIES DE PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat una subvenció per la reducció i control d'animals de peridòmestics. Import concedit: 4.703,16€. Convocatòria 2018.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat una subvenció per al control de plagues.  Import concedit: 1.051,79€Convocatòria 2018.